Molnhavet formger och gestaltar utställningar inom alla områden, små portabla såväl som stora permanenta.

Molnhavet drivs av Michael Andersson, utställningsscenograf och konstnär.
Jag har mångårig erfarenhet av att gestalta utställningar och kan erbjuda lösningar för såväl museala basmiljöer som mobila mindre utställningar.

Framförallt formger jag utställningar, men har även i mindre omfattning formgivit för tryck och webb.
Skyltinformation och offentliga utsmyckningar är andra delar av verksamheten.

Har du behov av att presentera en idé för makthavare eller finansiärer kan Molnhavet hjälpa dig visualisera den –du kan ta hjälp av en skalenlig fysisk modell, en perspektivskiss eller en digital 3D-modell.

Du är välkommen att ta kontakt med mig för mer information om vad Molnhavet kan erbjuda.
Jag åtar mig både små och stora projekt !
Har jag inte kompetens själv har jag ett brett kontaktnät att anlita.

Siten befinner sig i utbyggnad - vissa länkar fungerar alltså ännu inte.