Som utställningsproducent kan Molnhavet erbjuda såväl enkla skisser på montrar eller delar av en större utställning som hela lösningar.

Vi tar på oss att designa utställningen och även bygga upp den fysiskt.
Vi arbetar i de flesta material, för både inomhus- och utomhusbruk.
För att kunna producerar en utställnings alla delar har vi ett inarbetat och bra nätverk av leverantörer, företag och hantverkare.

Vi tar helhetsansvar och har hand om kontakter med fotografer, skribenter, tryckeri, snickare och elektriker.
Enklare råskisser kan erbjudas som utgångspunkt för diskussioner.