Molnhavet Design Studio drivs av Michael Andersson, utställningsdesigner, med 15 års erfarenhet av att utforma och producera utställningar, främst för museimiljöer. Som utställningsformgivare drivs jag av en passion att skapa miljöer som engagerar besökaren och präglas av tillgänglighet ur alla aspekter.
Under min karriär har jag utvecklat en långtgående flexibilitet när det gäller snäva tidsfrister och brinner för att skapa fungerande förmedling och leverera lösningar med högsta möjliga kvalitet. Som formgivare vill jag försäkra mig om ett lyhört arbetssätt där kompetens och erfarenhet hos uppdragsgivaren kan fungera som den ovärderlig tillgång det är.
Välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal!
info(at)molnhavet.se
0702117670
Utställningsdesign
Molnhavet designar utställningsmiljöer med fokus på kunskapsförmedling och lärande. 
Genom ett undersökande arbetssätt tar vi tillsammans fram kärnan i utställningen, hittar den rätta karaktären och sorterar bort det som inte kan ges plats.
Som projektledare vill jag stimulera till en kreativ anda i arbetsgruppen där vi letar oss fram till den rätta formen för utställningen – saklig, provocerande, lockande eller suggestiv – för att skapa den där optimalt fungerande miljön för lärande.
Utställningen är ett läromedel och designen ska på alla möjliga sätt stödja den uppgiften - det är en enkel och tydlig utgångspunkt. 

Konsultation
Molnhavet Design Studio erbjuder också rådgivning inom utställningsmediet; teknik, produktion, materialval eller belysningsfrågor.
Genom en bred teknisk kompetens och lång erfarenhet av teknik för utställningsmiljöer kan ni ta hjälp av Molnhavet för rådgivning när det handlar om val av material eller färgsättning för utställningsmiljöer och publika utrymmen, val av möblering och akustikåtgärder, val av belysningslösningar, skyltning och vägvisning i lokaler, materialval för väggar och väggsystem, besökarflöde och tillgänglighet.

Visualisering
När beslut ska fattas om ett framtida projekts vara eller icke vara kan den där övertygande presentationen med informativa och illustrerande bilder göra skillnaden på ett bifall eller ett avslag för er vision. 
Den beslutande parten får genom visualiseringar en omedelbar förståelse för projektets karaktär och potential. 
De förklarande bilderna ledsagar eventuella finansiärer eller intressenter in i det välunderbyggda faktaunderlaget på understödjande sätt. 
Man brukar ju säga att en bild säger mer än tusen ord - men rätt bild i rätt stund kan också avgörande.
Back to Top