Utställningsprojektet "Möjligheternas Spegel, Sinnenas Begär" berättar om konsumtionssamhällets födelse genom att lyfta fram regionala livsöden och fascinerande föremål från Örebro län med ett fokus på den första halvan av 1800-talet.
Formgivningen vill med ett visuellt starkt språk betona lockelsen, flärden och framhålla konsumtionsfenomenets förföriska sida. Rent praktiskt utgjordes förutsättningarna av en slottssal på Örebro slott där dagsljuset skulle tillvaratas och inga av salens väggar kan användas för uppfästning av scenografi.  
Uppdraget för Örebro läns museum omfattade projektledning, utställningsdesign, framtagande av grafisk profil, konstruktionsritningar och utveckling av utställningskoncept.
https://olm.se/utstallningar/2019-08-23-mojligheternas-spegel--sinnenas-begar.html 

You may also like

Back to Top