Under arbetet med utställningen "Vi blir Örebro!" användes analoga och digitala skisser för att undersöka besökarflöde, den koreografiska strukturen, rumsplanering och för att ta fram en säker och tillgänglig lösning på presentation av museiföremålen.
View Exhibition Entrance
Elevation S
Elevation E
Overview N
Information Pods

You may also like

Back to Top